top of page

22.03.2015 tarih ve 29303 sayılı Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği gereğince kurulu kapasitesi 10.000 m3/gün üzerinde olan atıksu arıtma tesislerine kurulmaktadır. 

 

Önceki yıllarda da ilgili Genelge ile yürütülen bu çalışmalar ph, iletkenlik, çözünmüş oksijen, sıcaklık ve debi ile başlamış ve son Tebliğ ile Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Askıda Katı Madde analizleri ve Atıksu Numune Alma Cihazları eklenmesi ile son şeklini almıştır.  

Firmamız bir çok projede anahtar teslimi kurulum yapmış, bazı projelerde de analiz cihazlarını tedarik etmiş olan firmalara sistem entegrasyonu tedarik ve hizmeti verilmiştir. 

bottom of page